ایالات متحده حمله در بیرون از یک مسجد در لندن را محکوم می کند.

بیانیه هتر توئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه
۱۹ ژوئن ۲۰۱۷

ایالات متحده قویا حمله دیشب را که به نظر می رسد مسلمانان عبادت کننده را در لندن هدف قرار داده بوده است، محکوم می کند. ما همدردی خود را با خانواده ها و جامعه قربانیان ابراز می کنیم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.
ما از تلاش ماموران امداد و شجاعت عابران که حمله کننده را دستگیر کردند و تا زمان رسیدن ماموران او را نگاه داشتند، تقدیر می کنیم. ایالات متحده آماده است تا در این زمان دشوار هر نوع کمکی را که مقامات بریتانیا مفید بدانند، فراهم کند.
ایالات متحده در مقابل این حمله تروریستی در کنار بریتانیا ایستاده است و بر عزم مشترکمان در مقابله با طاعون تروریسم تاکید می کند.