کمکهای انسان دوستانه ایالات متحده در پاسخ به بحران در ایالت راخین در برمه

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

برگه اطلاعات

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷

کمکهای انسان دوستانه ایالات متحده در پاسخ به بحران در ایالت راخین در برمه

ایالات متحده نزدیک به ۳۲ میلیون دلار مضاعف  برای کمکهای انساندوستانه برای نیازهای فوری مردم روهینگیا در حال فرار از خشونتها از ایالت راخین برمه به بنگلادش، و همچنین افراد آواره شده داخلی در ایالت راخین و جوامع میزبان در بنگلادش، فراهم می کند. ایالات متحده از اعلام این حمایتها در هفتاد و دومین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، خرسند است. یکی از برنامه های اصلی مجمع عمومی امسال، در کنار دیگر برنامه ها، تقویت حمایت از کمکهای انساندوستانه در بحرانهای ادامه دار، خصوصا برای پناهندگان و جوامع میزبان آنها، است.

این مبلغ جدید، کمکهای انساندوستانه ایالات متحده در سال مالی ۲۰۱۷ را به افراد آواره شده داخلی در برمه و پناهندگان برمه ای در منطقه به قریب به ۹۵ میلیون دلار می رساند و نشانگر تعهد ایالات متحده به کمک به پرداختن به میزان بیسابقه رنج و نیازهای انسانی فوری مردم روهینگیا است. ما سخاوت دولت بنگلادش را در پاسخ به این بحران انسانی جدی  تحسین می کنیم و از تلاشهای ادامه دار آنها برای اطمینان حاصل کردن از رسیدن کمکها به مردم نیازمند، قدردانی می کنیم.

افزایش سریع صدها هزار نفری پناهندگان منابع را محدود و ارگانهای انساندوستانه  و مقامات محلی را مستاصل کرده است. ایالات متحده از طریق این حمایتها به فراهم کردن سرپناه اضطراری، امنیت غذایی، کمکهای تغذیه ای، کمکهای درمانی، حمایتهای روحی، آب، بهداشت و نظافت، معیشت، شمول اجتماعی، اقلام غیر غذایی، کاهش ریسک فاجعه و بحران، بازبرقراری ارتباطات خانوادگی و حمایت از بیش از ۴۰۰۰۰۰ فرد آواره شده در برمه و بنگلادش، کمک خواهد کرد.

کمکهای انساندوستانه ایالات متحده  از فعالیتهای سازمان ملل متحد، دیگر ارگانهای بین المللی، و سازمانهای غیر دولتی که در سراسر منطقه فعالیت می کنند، حمایت می کند. ایالات متحده از همه طرفها می خواهد تا اجازه دسترسی انساندوستانه نامحدود به مردم ایالت راخین برمه را بدهند، و ما همچنین دیگر کمک کنندگان را تشویق می کنیم تا در فراهم کردن کمکهای مضاعف انساندوستانه برای آنها که از بحران آسیب دیده اند، به ما بپیوندند.