تحریم مقامات دفاعی ایران و یک شبکه واقع در چین

وزارت خزانه داری مقامات دفاعی ایران و یک شبکه واقع در چین را به خاطر حمایت از برنامه موشکهای بالستیک ایران تحریم می کند

۱۷ مه ۲۰۱۷

اقدام نمایانگر نگرانی در مورد توسعه ادامه دار موشکهای بالستیک توسط ایران است

 

واشنگتن – امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) هفت هدف را در ارتباط با برنامه موشک بالستیک ایران تحریم کرد. OFAC دو مقام عالیرتبه دفاعی ایرانی، از جمله یک مقام دفاعی که فروش مواد منفجره را به سوریه تسهیل کرد و پشتیبانیهای دیگر را فراهم آورد، و مدیر موسسه مسوول برای برنامه سوخت جامد موشک بالستیک ایران، را تحریم کرد. علاوه بر این OFAC یک شبکه واقع در چین را که با فراهم کردن اقلام قابل استفاده در موشک به بهای میلیونها دلار از ارتش ایران حمایت می کند و یک موسسه واقع در ایران را که به برنامه موشک بالستیک ایران کمک می کند، تحریم کرد. اقدامات امروز در نتیجه فرمان اجرایی (E.O.) شماره ۱۳۳۸۲، که گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ابزار ارسال آنها و حمایت کنندگان از چنین اقداماتی را هدف قرار می دهد، صورت گرفتند. این تحریمها نمایانگر نگرانی ایالات متحده از از توسعه و آزمایش ادامه دار موشکهای بالستیک توسط ایران است.

وزیر خزانه داری، استیو منوشن، گفت: این دولت به مقابله با رفتارهای بی ثبات کننده ایران، مانند توسعه موشکهای بالستیک و حمایت از رژیم اسد توسط ایران، متعهد است. هشدار دهنده است که افراد دخیل در در توسعه موشکهای بالستیک ایران به  رژیم خشن خشونت گرای اسد کمک رسانی می کنند، و ما اقدام می کنیم تا این رفتار را متوقف کنیم.”  “این تحریمها مقامات ایرانی و همچنین شبکه ای واقع در چین را که فراهم کننده پشتیبانی برای سوریه و مهیا کننده اقلام برای پیشرفت برنامه سلاحهای بالستیک ایران است را هدف قرار می دهند. ایالات متحده در مورد ایران هشیار باقی خواهد ماند.”

OFAC اقدام امروز را در ارتباط با انتشار گزارش شش ماهه وزارت امور خارجه به کنگره در مورد جزئیات تحریمهای اعمال شده بر افراد مسوول یا شریک در موارد نقض حقوق بشر علیه شهروندان ایرانی یا اعضای خانواده آنها، اتخاذ کرد.

مرتضی فراست پور و رحیم احمدی

OFAC مرتضی فراست پور، یک مقام عالیرتبه دفاعی ایران، را به خاطر فعالیتهایش از جانب یک نهاد دفاعی ایران تحریم کرد. فراست پور در پی فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲، به خاطر اقدام و یا اینگونه به نظر رسیدن که  او مستقیما یا غیر مستقیم، از طرف سازمان صنایع دفاعی ایران (DIO) اقدام کرده است، تحریم شد. DIO در پی فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ در ۳۰ مارس ۲۰۰۷، به خاطر شرکت در فعالیتهایی که به طور مادی به برنامه های هسته ای و موشکی ایران کمک کرده بود، تحریم شد.

فراست پور فروش و تحویل مواد منفجره و دیگر کالاها را از طرف DIO برای مرکز مطالعات و تحقیقات علوم سوریه (SSRC) هماهنگ کرد. فراست پور به عنوان معاون تجاری رئیس DIO بر خط اعتبار آن برای  SSRC، که بالغ بر دهها میلیون دلار ارزش گذاری شده بود، نظارت داشت. SSRC در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵ در فهرست متمم فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ قرار گرفت و نهاد سوری مسوول برای توسعه و تولید سلاحهای غیر متعارف و موشکهای ارسال آنهاست.

OFAC همچنین رحیم احمدی، یک مقام ارشد ایرانی که در سمت مدیر گروه صنعتی شهید باکری (SBIG)، را به خاطر دخالتش در برنامه موشک بالستیک ایران تحریم کرد. SBIG در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵ در فهرست متمم فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ قرار گرفت و مسوول برنامه موشک بالستیک با سوخت جامد ایران است. احمدی پور در پی فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲، به خاطر اقدام و یا اینطور به نظر رسیدن که  او مستقیما یا غیر مستقیم، از طرف SBIG تحریم شد.

احمدی پروازهای آزمایشی موشک بالستیک SBIG را با سازمان صنایع هوا و فضا ایران (AIO) هماهنگ می کند. AIO در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵ در فهرست متمم فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ قرار گرفت و سازمان ایرانی مسوول فعالیتها و برنامه ریزی برای تحقیقات، توسعه و تولید موشک بالستیک ایران است. SBIG زیر مجموعه AIO است.

شبکه Ruan Runling

OFAC شخصیت چینی Ruan Runling و سه شرکت همراه را برای فعالیتهای گسترش سلاح هسته ای در حمایت از یک نهاد دفاعی کلیدی تحریم شده، تحریم کرد. Ruan به خاطر فراهم کردن و یا تلاش برای فراهم کردن حمایتهای مالی، کالایی، فنآوری و یا دیگر حمایتها، یا کالا و خدمات برای صنایع الکترونیک شیراز (SEI)، در پی فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ تحریم شد. OFAC در ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۸ SEI را به خاطر تعلق داشتن به یا کنترل شدن توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، که در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ تحریم شده بود، تحریم کرد. SEI در تولید تجهیزات الکترونیکی متعدد برای ارتش ایران، از جمله فنآوری هدایت موشک، شرکت کرده است.

Ruan یک عامل چینی گسترش تسلیحات است و برای صنایع الکترونیکی شیراز اقلام و فناوری مورد استفاده برای موشک ها، از جمله محصولات تولید آمریکا را فراهم کرده است. Ruan حداقل از سال ۲۰۱۵، طیف گسترده ای از فناوری و اقلام مورد استفاده برای موشک ها که شامل ژیروسکوپ و سایر فناوری های هدایتی برای استفاده در موشک ها می شوند را در اختیار صنایع الکترونیکی شیراز قرار داده است. ژیروسکوپ ها را می توان در سیستم های موشکی برای جهت یابی، هدایت یا مقاصد تثبیتی استفاده کرد.

بعنوان بخشی از اقدامات امروز، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) سه شرکت مرتبط با Ruan که واقع در چین هستند را تحریم کرد. در پی فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲، شرکت های Shanghai North Begins International Shangai Gang Quan Trade Co.,  و Shanghai North Transway International Trading Co بخاطر فراهم آوردن یا تلاش برای فراهم آوردن حمایت مالی، تدارکاتی، فناوری یا سایر پشتیبانی ها، یا محصولات یا خدمات در حمایت از صنایع الکترونیکی شیراز تحریم می شوند. Ruan برای فروش فناوری قابل استفاده در جهت یابی و سیستم های هدایتی و همچنین فناوری هایی با استفاده دو گانه به ارزش ۱۷ میلیون دلار به صنایع الکترونیکی شیراز از شرکت  Shanghai North Begins International استفاده کرده است. Ruan از طریق شرکت Shangai Gang Quan Trade محصولاتی را به صنایع الکترونیکی شیراز فروخته است. Ruan همچنین برای فروش اقلامی به ارزش ۱ میلیون دلار به صنایع الکترونیکی شیراز از شرکت Shanghai North Transway استفاده کرده است.

متین صنعت نیک اندیشان

دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) شرکت متین صنعت نیک اندیشان واقع در ایران را بخاطر فعالیت های گسترش تسلیحاتی در حمایت از برنامه موشکی بالستیکی ایران تحریم کرد. شرکت متین صنعت در پی فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ بخاطر فراهم آوردن یا تلاش برای فراهم آوردن حمایت مالی، تدارکاتی ، فناوری یا سایر پشتیبانی ها، یا محصولات یا خدمات در حمایت از گروه صنایع شهید همت ایران (SHIG) تحریم شده است. گروه صنایع شهید همت ایران در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۵ در فهرست ضمیمه فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ قرار گرفت و مسئول برنامه موشکی با سوخت مایع ایران است.

شرکت متین صنعت حداقل از سال  ۲۰۱۱ اقدام به خرید مجموعه ای از فناوری ها و فلزات قابل استفاده برای موشک های بالستیک برای گروه صنایع شهید همت ایران کرده است. متین صنعت همچنین معملاتی با شرکت مادر گروه صنایع شهید همت ایران، یعنی سازمان صنایع هوا و فضا ایران (AIO)  داشته است.

برای اطلاعات شناختی درباره افراد و نهادهای تحریم شده امروز به این پیوند مراجعه کنید.