وحید صیادی نصیری

نام: وحید صیادی نصیری

شغل: فعال سیاسی

تاریخ دستگیری: ۱۳ اکتبر ۲۰۱۶

اتهام: “توهین به مقام رهبری” و “تبلیغ علیه نظام”

حکم: ۸ سال حبس

او در اسفند ۱۳۹۶ آزاد شد.