نگرانی ایالات متحده پیرامون خشونت صورت گرفته در بیرون از مکانهای دیپلماتیک ترکیه

بیانیه مطبوعاتی

هتر نوئرت

سخنگوی وزارت امور خارجه

واشنگتن دی سی

۱۷ مه، ۲۰۱۷

ما نگران وقایع خشونت بار عصر سه شنبه میان معترضین و کارمندان امنیتی ترکیه هستیم. خشونت هرگز پاسخی مناسب به آزادی بیان نیست، و ما از حقوق مردم در هر جایی برای آزادی بیان و اعتراض مسالمت آمیز حمایت می کنیم.

ما نگرانی خود را به شدیدترین شکل ممکن با دولت ترکیه در میان می گذاریم.