پس از مصاحبه

اگر تقاضای ویزای شما قبول شود، زمان و چگونگی بازگرداندن ویزا و پاسپورتتان به شما اطلاع داده خواهد شد. قسمت پس از مصاحبه را در usvisas.state.gov به دقت مطالعه کنید تا درباره کارهایی که باید پس از دریافت ویزا انجام دهید، ورود به ایالات متحده، پرداخت هزینه مهاجرتی  USCIS و سایر موضوعات مهم اطلاع کسب کنید.