وضعیت پرونده

  1. مصاحبه
  2. وضعیت پرونده
  3. پس از مصاحبه

در پایان مصاحبه مهاجرتی، افسر کنسولی به شما اطلاع می دهد که تقاضای ویزای شما پذیرفته یا رد شده است. تقاضای برخی از متقاضیان نیاز به فرایند تکمیلی دارد، که پس از مصاحبه متقاضی توسط افسر کنسولی به زمان بیشتری نیاز دارد. نیاز به چنین فرایندی هنگامی که متقاضیان درخواست خود را برای دریافت روادید ارائه می دهند، به اطلاع آنها رسانده می شود. اغلب فرایندهای اداری، تا ۶۰ روز پس از مصاحبه ویزا به پایان می رسند. در مواردی که فرآیند اداری لازم است، طول زمان آن بسته به شرایط    خاص هر پرونده متفاوت است. شما می توانید وضعیت پرونده تان را در ceac.state.gov بررسی کنید.

در صورت رد تقاضای ویزایتان، می توانید اطلاعات مفیدی را درباره معافیت ها و رد صلاحیت ها در usvisas.state.gov مطالعه کنید.