مصاحبه

پس از اینکه شما مراحل فرایند ویزای گونه گونی مهاجرتی ، از جمله تکمیل فرم تقاضای ویزای مربوطه (DS-260)، شما ممکن است ایمیلی از “مرکز کنسولی کنتاکی”  (KCC) دریافت کنید که به شما اطلاع دهد که وقت مصاحبه ای برای شما تعیین شده است. این ایمیل شما را هدایت خواهد کرد تا برای دیدن تاریخ، زمان و مکان مصاحبه تان، با استفاده از شماره تاییدیه خود وارد “صفحه بررسی وضعیت پرونده” در تارنمای ویزای گونه گونی (قرعه کشی گرین کارت) شوید.

شما می توانید اطلاعات بیشتر را در مورد روند مصاحبه در usvisas.state.gov بیابید.