مهاجرت کاری (بر اساس استخدام)

در هر سال مالی ( ۱ اکتبر تا ۳۰ سپتامبر)، حدود ۱۴۰هزار ویزای مهاجرتی براساس استخدام تحت قوانین مهاجرتی ایالات متحده برای متقاضیان واجد شرایط در نظر گرفته می شود. ویزاهای مهاجرتی براساس استخدام از نظر ارجحیت به پنج دسته تقسیم می شوند. در برخی موارد همسران و فرزندان نیز می توانند با مهاجران استخدامی همراه شده یا به دنبال آنها به خانواده شان بپیوندند. برای اطلاعات بیشتر درباره پنج دسته ویزاهای براساس استخدام می توانید به  usvisas.state.gov مراجعه کنید.

جهت تقاضا برای ویزای مهاجرتی براساس استخدام، مراحل فرایند ویزای مهاجرتی را در usvisas.state.gov دنبال کنید.  پس از تکمیل آن مراحل، دستورالعملهای ارسال شده توسط مرکز ملی ویزا (NVC) را همراه با اطلاعات ارائه شده در این تارنما برای راهنمایی و دستورالعملهای بیشتر مطالعه کنید.