ویزای مهاجرتی براساس ارتباط خانوادگی

دو گروه از دسته ویزاهای مهاجرتی براساس ارتباط خانوادگی خانواده، خانواده درجه یک و ارجحیت خانوادگی، تحت قانون مهاجرتی ایالات متحده، مشخصا قانون ملیت و مهاجرت (INA)، در نظر گرفته شده اند. شما می توانید مطالب بیشتر درباره این دو گروه از ویزاهای مهاجرتی را در  usvisas.state.gov مطالعه کنید.

جهت تقاضا برای ویزای مهاجرتی برای خانواده درجه یک یا ارجحیت خانوادگی مراحل فرایند ویزای مهاجرتی را در usvisas.state.gov دنبال کنید. پس از تکمیل آن مراحل، دستورالعملهای ارسال شده توسط مرکز ملی ویزا (NVC) را همراه با اطلاعات ارائه شده در این تارنما برای راهنمایی و دستورالعملهای بیشتر مطالعه کنید.