ویزای نامزدی

ویزای غیر مهاجرتی نامزدی (fiancé(e) K-1) مختص نامزدهای خارجی شهروندان آمریکایی است.  ویزای K-1 به نامزد خارجی اجازه می دهد تا به ایالات متحده سفر کند و تا مدت ۹۰ روز از تاریخ ورودش با نامزد آمریکایی اش که پرونده وی را آغاز نموده است ازدواج کند.

این شهروند خارجی سپس می تواند برای اصلاح  وضعیت مهاجرتی اش به اقامت دائمی با مراجعه به اداره خدمات شهروندی و مهاجرت (USCIS) اقدام کند.  چون ویزای نامزدی به فرد اجازه مهاجرت به ایالات متحده برای ازدواج با شهروند آمریکا را اندکی پس از ورود به ایالات متحده می دهد، فرد نامزد باید واجد شرایط دریافت ویزای مهاجرتی باشد.  فرزندان واجد شرایط ویزای K1  ویزای K2  دریافت می کنند.

شما می توانید در usvisas.state.gov در مورد ویزای نامزدی بیشتر بیاموزید.