ویزا برای بازگشت افراد مقیم دائمی

یک مقیم دائمی (که “مقیم قانونی دائمی” یا LPR نیز نامیده می شود) یا مقیم مشروط (CR) که برای بیش از مدت یک سال ،و یا فراتر از مدت معتبر جواز ورود مجددش، خارج از آمریکا مانده است، به ویزای مهاجرتی جدیدی برای ورود به ایالات متحده آمریکا و از سرگیری اقامتش، احتیاج خواهد داشت. شما می توانید در مورد ویزاهای ورود مجدد برای مقیمان (Returning Resident Visas) در این تارنما بخوانید. usvisas.state.gov