Flag

An official website of the United States government

خدمات روادید ایالات متحده
دیدار از ایالات متحده

روادید چیست؟

شهروند یک کشور خارجی که قصد ورود به ایالات متحده را دارد، معمولاً باید ابتدا روادید ایالات متحده را دریافت کند که در داخل گذرنامه مسافر قرار می گیرد.

برخی از مسافران بین المللی ممکن است واجد شرایط سفر به ایالات متحده بدون روادید باشند که تحت برنامه معافیت روادید توسط وزارت امنیت داخلی ایالات متحده (دی.اچ.اس) اداره می شود.

برای اطلاعات بیشتر به این وب سایت مراجعه کنید: Travel.State.gov

چه نوع روادید نیاز دارید؟

برای بازدیدهای کوتاه مدت از ایالات متحده (جهت گردشگری، تجارت، تحصیل و موارد دیگر)، می توانید مستقیماً به درخواست آنلاین (فرم DS-160) مراجعه کنید. برای اخذ روادید مهاجرت برای اتباع خارجی که قصد زندگی و کار دائمی در ایالات متحده را دارند، می توانید جهت دریافت فورم های مربوطه به سایت خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده مراجعه کنید. اگر مطمئن نیستید که چه نوع روادیدی را نیاز دارید، لطفاً از ویزا ویزارد زیر استفاده کنید.