بیانیه کاخ سفید درمورد شهروندان آمریکایی ناعادلانه محبوس شده در ایران

کاخ سفید

دفتر سخنگو

۲۱ ژوئیه ۲۰۱۷

بیانیه درمورد شهروندان آمریکایی ناعادلانه محبوس شده در ایران

پرزیدنت ترامپ و دولت وی تلاشهایشان را برای بازگرداندن همه آمریکاییان ناعادلانه محبوس شده در ایران افزایش می دهد. ایالات متحده گروگان گیران و کشورهایی را که به گروگان گرفتن و زندانی کردن شهروندانمان، بدون دلیل عادلانه یا روند قانونی، ادامه می دهند، محکوم می کند.

ایران برای قریب به چهل سال از زندانی کردن و گروگانگیری به عنوان وسیله ای برای سیاستهای کشوری استفاده کرده است، شیوه ای که تا امروز و با محکومیت اخیر زیو وانگ به ده سال حبس ادامه یافته است. ایران مسوول نگهداری و سلامت همه شهروندان آمریکایی در حبسش است. پرزیدنت ترامپ از ایران می خواهد که رابرت لوینسون را که برای بیش از ۱۰ سال نگه داشته است، به خانه باز گرداند، و می خواهد ایران سیامک و باقر نمازی را، که در دوره ریاست جمهوری اوباما دستگیر شده بودند، به همراه دیگر شهروندان آمریکایی ناعدلانه محبوس شده در ایران آزاد کند. پرزیدنت ترامپ آماده است عواقب جدید و جدی ای را، در صورتی که ایران همه شهروندان آمریکایی ناعادلانه حبس شده در ایران را آزاد نکند و باز نگرداند، علیه ایران اعمال کند.