پرتاب فضایی ناکام ایران

رژیم ایران از پرتاپ های ماهواره برای توسعه قابلیت های موشک بالستیک خود استفاده میکند. فناوری های استفاده شده برای پرتاب این ماهواره ها به مدار، کاملا مشابه و قابل تعویض با فناوری های مورد استفاده در سیستم های برد طولانی تر هستند که شامل موشک های بالستیک قاره پیما نیز میشوند. هر پرتاب، موفق یا ناموفق، به ایران این امکان را می دهد تا تحت پوشش یک برنامه فضایی صلح آمیز از چنین فناوری هایی که برای برنامه های موشکی مفید است، بهره جوید.

این مجموعه پرتاب های فضایی ایران نشان دهنده عدم موفقیت برجام در محدود کردن آزمایشاتی است که می توانستند از پیشرفت بیشتر برنامه موشک بالستیک ایران حمایت کنند. برجام ممنوعیت توسعه و آزمایش سیستم های قادر به حمل سلاح هسته ای ایران را خاتمه داد و ما امروز عواقب خطرناکش را میبینیم. بزرگترین حامی تروریسم در جهان نباید اجازه توسعه و آزمایش موشک های بالستیک را داشته باشد. این معیار قضاوت صحیح باید توسط جامعه بین المللی ترمیم یابد.
ایالات متحده برای تغییر رفتار ایران به جلب حمایت جهانی برای مقابله با فعالیت موشکی بی پروای رژیم و تحمیل فشار بیشتر ادامه خواهد داد.

مایکل پامپئو؛ وزیر امورخارجه ایالات متحده