زینب جلالیان

زینب جلالیان

نام: زینب جلالیان

شغل: فعال حقوق زنان

تاریخ بازداشت: مارس ۲۰۰۸

اتهام: محاربه

حکم: حبس ابد